Tag: The Bastei

The Bastei สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเยอรมันแบบเก่าแก่ในท่ามกลางป่าลึก

The Bastei พร้อมกับซากปรักหักพักปราสาทเยอรมันโบราณบนเสาหินที่สูง ที่อยู่ในท่ามกลางป่าลึก โดยสถานที่โบราณที่แห่งนี้ได้มีการโผล่ขึ้นกลางหุบเขา Elbe River Valley เป็นหนึ่งในวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามที่สุดในเยอรมัน ด้วยความเสน่ห์มนต์ขลังของซากปราการเก่าแก่ ที่เป็นสะพานที่มีเสามั่นคงตั้งอยู่กว่าร้อยปี ที่ทะลุผ่านเสาหินปูนจากธรรมชาติที่ดูเหมือนงอกขึ้นมาจากพื้นดิน จนกลับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเลย The Bastei ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกันเลย   นับได้ว่า The Bastei เป็นเมืองที่ใครๆ ต่างก็ไม่พลาดกับการติดตามกันเลย ซึ่งแต่ก่อนได้เคยมีความสวยงามอลังการมียอดอยู่บนเสาหินธรรมชาติ จนกระทั่งป้อมปราการที่โดนเผาภายในช่วงสงครามจากการโดนกองทัพล้อมในช่วงปี 1484 เป็นสิ่งที่มีการก่อสร้างบางส่วนจึงได้มีการถูกเผาจนพังทลายกันไปเลย แต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่มีความหลงเหลืออยู่ที่เป็นซากปรักหักพักที่มีเสน่ห์มนต์ขลัง แบบเฉพาะตัวไปอีกแบบ ส่วนบริเวณ โดยรอบ ๆ… Read more »