Tag: วิเคราะห์ฟุตบอล

การวิเคราะห์บอล โดยไตร่ตรองตามหลักข้อเท็จจริง

การเริ่มต้นทำการ วิเคราะห์ฟุตบอล หลายคนคงจะอาศัยข้อมูลที่อาจจะค้นหาได้ว่า มีข้อมูลไหนที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นข้อมูลเด็ด ๆ เพื่อจะทำการวิเคราะห์บอลได้อย่างแม่นยำ แต่ส่วนหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ แง่มุมผ่านความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อทีมฟุตบอลแต่ละทีม ผ่านฝีไม้ลายมือของทีมฟุตบอลแต่ละทีมโดยตรง   เมื่อแง่คิดผ่านความรู้สึก ย่อมเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดทัศนคติที่แตกต่าง และเมื่อมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นผ่านการ วิเคราะห์ฟุตบอล ย่อมที่จะต่างกันออกไป แต่ความสามารถรวมไปถึงพลังของทีมฟุตบอลแต่ละทีม จะเป็นเครื่องรับประกันได้เป็นอย่างดี ว่าทีมบอลทีมไหน ที่จะสามารถโค่นคู่แข่งขันได้ พร้อมกับสำหรับฝ่ายคู่แข่งขัน  เราคงต้องทำการประเมินตามหลักข้อเท็จจริง ว่าคู่แข่งขันมีดีกว่าทีมบอลที่เรากำลังทำการวิเคราะห์อยู่หรือไม่ ซึ่งในส่วนของผู้วิเคราะห์ จะต้องใช้ใจเป็นกลาง และทำการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์จริงที่ปรากฏ… Read more »

เมื่อการชิงชัยวิเคราะห์ฟุตบอล เพื่อที่จะชิงแชมป์ความเที่ยงตรง

ถึงแม้ว่าประเด็นของการ วิเคราะห์ฟุตบอล ขึ้นกับว่านักวิเคราะห์ จะมีความรู้พร้อมกับความสามารถขนาดใด แต่ทว่าสุดท้ายก็ยังคงพ่วงมาด้วยกับความถูกต้อง ว่าจะสามารถมีความแม่นยำได้จริงจังขนาดไหน  ถ้าหากแม่นยำจริงก็ต้องสามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่น ๆ แต่ถ้าว่าอย่าลืมนะคะว่า การวิเคราะห์ภายในบางครั้ง ย่อมมีข้อผิดพลาดมีขึ้นได้เสมอเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าจะแม่นยำผ่านการวิเคราะห์ได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตาม   การจะเป็นนักวิเคราะห์ จริงอยู่ที่ต้องมีแนวคิดมากพอสมควร แต่บางเวลาบางหลักการ ก็ไม่อาจที่จะนำมาใช้ได้ตลอด เนื่องจากการ วิเคราะห์ฟุตบอล เราเห็นถึงข้อมูลสำคัญที่ถูกนำมาเสนอ แต่เราไม่อาจที่จะมองเห็นช่องทาง ว่าช่องทางไหนที่จะทำให้เราเกิดความถูกต้องได้จริง หรือทางเลือกไหนที่จะทำให้เราอาจจะวิเคราะห์บอลได้อย่างไม่ผิดพลาด  ในเมื่อทุกอย่างก็ยังคงต้องมีข้อด้อยไม่มากก็น้อยปะปน มนุษย์เราทุกท่านไม่สามารถยับยั้งข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่คงเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน แต่หากว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่เราทุกท่านสามารถแก้ไขได้เท่า… Read more »